web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

Посланията на водата

Водата има изключително важно послание за нас – че трябва много внимателно да се вгледаме в самите себе си. Онова, което тя ни показва, прави посланието й изумително, кристално ясно.

Снимките и информацията в тази статия отразяват работата на Масару Емото – вдъхновен и доста екстравагантен японски изследовател – публикувани в неговата изключително значима книга “Посланието на Водата”. Ако все още имате съмнения, че мислите ви влияят върху всичко около вас и във вас – вижте фотографиите, препечатани тук от книгата на господин Емото, прочетете за неговите изследвания, правени навсякъде по света. Съмненията ви ще изчезнат и вашето мнение, вашите досегашни схващания и вярвания ще претърпят коренна трансформация.

Знаем, че човешкият живот е пряко свързан с качествата на водата – както на заобикалящата ни, така и на онази в телата ни. От работата на господин Емото ние получаваме реални доказателства, че човешките енергийни вибрации, мислите, думите, идеите и музиката влияят на молекулярната структура на водата, на същата тази вода, която представлява повече от седемдесет процента от организма на зрял човек и покрива точно същото количество от повърхността на нашата Земя. Като цяло, водата е най-важният източник на живот на планетата ни, количеството и качеството й са от жизнено значение за всички форми на живот. Човешкият организъм много наподобява гъба, съставена от трилиони микроскопични камери, наречени клетки, които съхраняват течността. И качеството на нашия живот пряко зависи от качеството на течността в нас.

Водата е много пластично вещество. Нейната физическа форма лесно се адаптира към средата, в която се намира. Но не само физическата форма на водата се променя, променя се и молекулярната й структура. Енергията или вибрациите на околната среда са тези, които променят молекулярния строеж на водата. В този смисъл, водата не само има способността видимо да отразява околните предмети, тя отразява и молекулярното състояние на нещата.

Господин Емото визуално е документирал тези молекулярни промени във водата с помощта на фотографска техника. Той е замразил капчици вода и след това ги е изследвал под микроскоп, снабден с тъмни филтри и фотокамера. Неговите изследвания ясно показват различията в молекулярната структура на водата при различни влияния на околната среда върху тази структура. Чрез замразяване и заснемане структурата на водата, което господин Емото е направил, ние получаваме невероятна информация за водата. Господин Емото е открил изключително интересни различия в кристалната структура на водата, взета от различни източници и от различни места на земната повърхност. Например, водата от девствени планински извори и потоци има красива и стройна геометрична структура на кристалния си строеж. Нечиста и токсична вода, взета от замърсени индустриални райони, както и застояла вода от тръбопроводи и водоеми притежава съвсем различна, разкривена и почти разкъсана структура.

След като музиката доби популярност и като вид терапия, господин Емото решил да изследва какво е влиянието на музиката върху структурата на водата. Той сложил контейнер с дестилирана вода между два говорителя. Контейнерът престоял там няколко часа, след което ученият фотографирал кристалите, образувани при замразяването на водата.

След като видели как водата реагира на различни условия от околната среда, на замърсяването и на музиката, господин Емото и негови колеги решили да проучат как нашите мисли и думи влияят върху необработена, дестилирана вода. За целта използвали думи, набрани на компютър, принтирани и след това залепени върху стъклото на бутилките, в които водата била държана в продължение на една нощ. След това водата била замразена и фотографирана. Същата процедура била извършена и с имената на хора.

Снимките показват невероятната способност на водата да отразява всяка наша емоция и мисъл, сякаш е живо същество. Напълно ясно е, че водата лесно се влияе от вибрациите и енергията на заобикалящата я среда, както и че дава ясни образи за токсичността, замърсяването и чистотата на средата.

Изключителната работа на Масару Емото е мощно оръжие, което може завинаги да промени нашите схващания за самите нас и за света, в който живеем. Сега ние имаме неопровержимо доказателство, че можем да променяме към добро себе си и нашата планета само с мислите, които избираме да мислим, и с начините, по които ги изразяваме. Натиснете върху фотографиите за увеличение

Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_2.jpg (44449 bytes)
Воден кристал
Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_8_small1.jpg (44449 bytes)
Воден кристал от ледника Mount Cook, Нова Зенландия
Masaru_Emoto_hado_water_foto_No_14_small.jpg (44449 bytes)
Кристал от вода, която е била изложена на звуците на народен танц от Кавачи, Япония

Нека не забравяме, че вода се съдържа в почти всичко около нас -- в храната (хляб, плодовете, готвени ястия и др.) в напитките (вино, безалкохолни и др.). Сега можем да погледнем в нова светлина някои древни свещенни ритуали. Знае се, че християнската църква използва въздействието на светена вода и нафор. А съвременната наука ни показва, че освен чисто символичното им значение, те имат и благотворно енерго-информационно въздействие върху състоянието на човека.

Хомеопатията, например, използва свойството на водата да "попива" енергийно-информационни послания. Когато попаднат в досег с човека, те му предават информацията, с която са заредени.

Съвсем нов смисъл сега приема и благодарствената молитва изказана преди ядене пред храната на трапезата. Не е случайно, че в духовните школи още от древността, на приготовлението на храната се гледа като на свещенодействие и се съблюдава лъчезарно състояние на духа при приготвянето й. В случай, че хармонията се наруши (скарване, негодувание) всякаква работа в кухнята се прекратява и се извършва кратка молитва за уравновесяване на енергиите и изчистване на негативното поле. И обратно, продавач който недоволства, прекристализира храната, която продава, в болестотворни форми. А какво да кажем за месото, което носи закодиран в себе си ужаса и страха на умиращото животното. Ами канализационните тръби, опасали като мрежа многоетажните блокове... Замислял ли се е някой какви вибрации разнася водата в тях? Нима можем да наречем такава среда хармонична?